En lygte for min fod

En lygte for min fod

Mål

At undersøge, hvad det betyder, at Gud er lys for os

At lyse for hinanden

Forløb
  • Giv hver konfirmand en seddel med ordene: "Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti." Sl 119,105
  • Bed dem tale sammen to og to om, hvad det kan betyde
  • Mørklæg et rum så meget, det kan lade sig gøre. I rummet har du lagt en masse lys-citater fra Bibelen - klik her
  • Konfirmanderne skal nu gå rundt i rummet to og to (luk ikke for mange par ind ad gangen). Den ene skal lyse med lommelygten fra sin mobiltelefon, så den anden kan finde et lyscitat. Citatet tages med ud
  • Tal om, om der er andre måder, vi kan "lyse" for hinanden end ren konkret med en lommelygte
  • Tal også om, hvordan vi kan være "lyseslukkere" i hinandens liv
  • Gå over i kirken og lav aktiviteten "Lys-kæde-læsning"
Arbejdsmetode

Refleksion og aktivitet

Tekster

Sl 119,105

Forberedelse

Print en seddel ud til hver konfirmand

Mørklæg et rum

Print lyscitater ud

Varighed

30 min.