Ordbanko

Ordbanko

Mål

At lytte aktivt, når en bibeltekst oplæses

At bide mærke i særlige ord i teksten

Forløb

Når man gerne vil have konfirmanderne til at lytte opmærksomt, når man læser en bibeltekst op, kan ordbanko være en hjælp.

Når du har valgt den tekst, du vil læse op, henter du bankoskabelonen her. Udvælg nu ti ord fra teksten, gerne nogle centrale ord, og skriv dem ind i bankopladens felter. Find også selv på fem andre ord, der ikke står i teksten. Det vil også vække nysgerrighed.

Giv hver konfirmand en bankoplade og nogle brikker. Alternativt kan de blot strege ordene over. Læs teksten og bed konfirmanderne lytte opmærksomt, imens de markerer de ord, de hører under oplæsningen.

Se et eksempel på en ordbankoplade her over lignelsen om den fortabte søn.

Arbejdsmetode

Oplæsning

Lytning

 

Forberedelse

Forbered bankoplade til den bibeltekst, du vil bruge. Find skabelon her

Varighed

10 min.

Diverse

Se eksempel på bankoplade til lignelsen om den fortabte søn her.