Helligånden - kirkens funktion

Helligånden - kirkens funktion

Mål

Optakt til arbejde med kirkens rolle i samfundet

Forløb
  • Se “No church in the wild” med Jay-Z og Kanye West - klik her
  • Hvilke emner er der på spil i videoen – mindmap i grupper
  • Fællessnak om emner i videoe
  • Oplæg: Jeg har valgt videoen fordi… (se bilag - klik her) (tekst - klik her)
  • Pause
  • Genfortæl den første pinse
  • Pinse handler om fællesskaber og om at stå sammen om det, man tror på, men hvordan ved vi at det er ”det rigtige” vi står sammen om? – snak 2 og 2
  • Ånd: i grupper skriver man så mange ord med Ånd i som muligt på tid
  • Hvad har de fleste af de ord til fælles? Hvad er det ordet ånd kan/ rummer?
  • Afslut evt. med dit bud på, hvor Helligånden er/ hvad den gør

Anita Obeling Kring
Kateket, Solrød Strandkirke

Arbejdsmetode

Musikvideo, grupper, fælles samtale

Tekster

Acta 2 (opsummeret og genfortalt)

Forberedelse

Se videoen, sæt dig ind i, hvad den egentlig vil og arbejd med at dens formål er et andet end dit
Genfortæl Acta 2 for dig selv

Materialer

PC
Musikvideo - klik her
Musikvideo tekst - klik her
Papir og blyanter (A3 til mindmap og skriv evt ord med ÅND på bagsiden)

Varighed

Mindst en dobbelt lektion

Diverse

Videoen er en del af Jay-Z og Kanyes ”guddommeligheds-projekt”. De sammenligner sig selv med Jahve og Jesus – Frank Ocean er i teksten Helligånden.
Sangen er en del af et opgør med en organiseret religion, der har svigtet marginaliserede grupper (se bilag)