Overvejelser om sang og musik i konfirmationsforberedelsen

Overvejelser om sang og musik i konfirmationsforberedelsen

Mål

At bruge sansererne

At mærke stilheden

At sætte fagter på

Forløb

Overvejelser om sang og musik i konfirmationsforberedelsen:

Konfirmationsforberedelse for børn med udviklingshæmning skal være undervisning, hvor vi bruger sanserne. Her er sang og musik godt!

Sange med tegn til tale understreger og uddyber salmens ord. Sange med fagter involverer kroppen. Kan vi ikke synge med vores stemme, kan vi synge med vores krop! Sang og bevægelse skaber glæde. At kunne mestre simple fagter, skaber glæde.

Instrumental-musik kan sætte ramme og skabe stemning, som f.eks. kan være festlig eller meditativ. Under et roligt præludium kan vi sidde med lukkede øje (det kan vi ikke de første gange, for dér skal konfirmanderne have lov til at se, hvor lyden kommer fra, men efter nogle gange, hvor vi spiller det samme stykke, kan musikken bruges meditativt). Eller konfirmanderne får lov til at ligge på gulvet og blive puttet med et tæppe, mens vi hører et blødt og roligt stykke musik.

Et musikstykke med et langt orgelpunkt (den samme grundtone i hele stykket) kan involvere os ved, at vi nynner den samme lange tone, mens organisten spiller kunstfærdigt oven over – det kan give os en oplevelse af at være med i en stor symfonisk helhed.

Musik kan være dansemusik. Hvis en ballon indgår i fortællingen (f.eks. om Helligånd), kan vi arbejde sammen om at spille med ballonen til hinanden, og den fælles opgave er, at ballonen ikke må røre jorden. Svævende musik kan imitere ballonens bløde stigninger og fald – eller glad dansemusik kan understrege leg og sjov, som også er en del af Helligåndens gerning!    

Musik kan bruges til at kommentere en fortælling og drage fortællingens forskellige følelser frem.

Musik kan selvfølgelig spilles på forskellige instrumenter med forskellig klang. Det kan spilles forskellige steder i rummet – det kan være tæt på og langt fra – måske kan vi ikke se organisten, når han begynder at spille på melodica, men vi kan høre lyden, som ændrer styrke efterhånden, som han kommer nær, og så kan vi pludselig se ham.

Leg med lyd stimulerer sanserne.

Leg med musik og lyd kan være en del af legen med stilhed og lede ind i et meditativt rum.

En klangskål eller en klokke kan også være en del af legen med lyd og stilhed.

Arbejdsmetode

Musik, stilhed og meditative forløb

Forberedelse

Inddrag organisten/musikpædagogen

Varighed

5-10 minutter af flere gange

Diverse

Aktiviteten er lavet for udviklingshæmmede konfirmander med og uden talesprog.