Takkeleg

Takkeleg

Mål

At lege en leg, hvor takken og det at give har fokus

At sprede sin høst

Forløb

Takkeleg er en omvendt pakkeleg. Pakkeleg handler om grådighed og om at rage til sig, men takkelegen handler i stedet om at sprede sit eget, dele med hinanden og sige TAK!

  • Indkøb (eller konfirmanderne medbringer) en eller to pakker pr. Person
  • Konfirmanderne inddeles i grupper af 6-8 personer
  • Midt på bordet lægges alle gruppens pakker
  • Et raflebæger med en terning kører nu rundt, og hver gang en person slår seks, tager vedkommende en pakke fra bunken og giver den til en af de andre. Den der modtager gaven skal huske at sige TAK. Siger man ikke TAK, gives gaven til en af de andre 
  • Når alle pakkerne fra bunken er fordelt, stiller præsten en tid, som konfirmanderne ikke kender (fx 7 min)
  • Man fortsætter nu med at slå med terningen, og hver gang man slår seks, giver man nu en af sine egne gaver til en af de andre, der stadig husker at sige TAK
  • Har man ikke selv en gave, man kan give væk, skal en af de andre ved bordet give en af sine gaver til den, der ingen har.
  • Læs eller genfortæl nu lignelsen om den rige bonde og tal om, hvad der sker med os mennesker, når vi deler med hinanden i stedet for at samle sammen til os selv - hvordan får vi det med os selv?
Arbejdsmetode

Leg

Tekster

Luk 12,13-21 Lignelsen om den rige bonde

Forberedelse

Pakke x antal pakker ind

Materialer

x antal pakker

Terninger 

Varighed

30-45 minutter