Hvem er jeg?

Hvem er jeg?

Mål

At tale om identitet

At finde ud af, hvad konfirmanderne går op i

Forløb

Rul et stykke bordpapir ud på gulvet.

Placer en konfirmand på bordpapiret og tegn silhuetten.

Du kan evt. lave en refleksion om at dette jo kun er en silhuet - det ydre, men hvad indeholder vi?!

Giv alle konfirmander noget at skrive med.

De skal nu, hele holdet, svare ved at skrive svarene på silhuetten, så man får billedet af en konfirmand.

Spørgsmålene kunne være:

  • Hvilken musik kan du li'?
  • Nævn en film du er helt vild med!
  • Hvad går du op i i din fritid?
  • Hvor mange søskende har du?
  • Er der et tøjmærke, du synes, der er fedt?
  • Hvad er din livret?
  • Er der noget du ikke kan li?
  • osv.

Måske kunne man lade lidt være bart foroven, hvor citatet fra denne tegneserie kunne sættes ind - Klik her.

Man kunne efterfølgende lave aktiviteten Tegn Gud - som handler om billedligheden - klik her.

Arbejdsmetode

Refleksion over egen identitet

Tekster

1 Mos

Forberedelse

Indkøbe bordpapir, tusch og skriveredskaber

Varighed

15-20 minutter

Diverse

Udover at få konfirmanderne til at reflektere over deres egne valg og det de fylder deres liv med, får du et fint billede af hvad de er optaget af, hvilke film de ser og hvilken musik de lytter til.

Hæng tegningen op på dit kontor og kik på den når du forbereder dig til konfirmandforberedelsen. Se ind i deres verden.

NB: Den vil forandre sig fra år til år!!