Quiz og byt om gaver

Quiz og byt om gaver

Mål

At overveje gavers betydning

At reflektere over julens budskab

Forløb

Konfirmanderne får udleveret en række spørgsmål - klik her

  • Trin 1:   Konfirmanderne rejser sig, går rundt mellem hinanden, finder en partner
  • Trin 2:   Konfirmand A stiller sit spørgsmål 
  • Trin 3:   Konfirmand B svarer
  • Trin 4:   Konfirmand A hjælper eller roser
  • Trin 5:   Konfirmand B stiller sit spørgsmål
  • Trin 6:   Konfirmand A svarer
  • Trin 7:   Konfirmand B hjælper eller roser
  • Trin 8:   Konfirmanderne bytter spørgsmål, siger farvel, finder en ny partner og starter igen fra trin 2
Arbejdsmetode

Legitim kropslig aktivitet baseret på Cooperative Learning

Forberedelse

Print ark med spørgsmål - klik her

Varighed

10 min.