Forsoning >< uoprettelig - Værdilinje

Forsoning >< uoprettelig - Værdilinje

Mål

At overveje, om der er grænser for forsoning

At overveje, om noget er uopretteligt

Forløb

Forudsætningen er, at konfirmanderne kan forstå begreberne forsoning >< uoprettelig

  • Værdilinje præsenteres (evt. i kirkerummet). I den ene ende placeres "Forsoning er muligt", i modsatte ende placeres "Uoprettelig" - klik her
  • Konfirmanderne får nu udleveret en række cases, som skal placeres ind på linjen
  • Når alle cases er placeret, kan man få en snak om placeringen
  • To cases refererer til Luk 15,11-32 og Joh 8, 1-11
  • En af de nævnte cases er "Jesu korsfæstelse", som formodentlig vil forstyrre, da den i modsætning til de andre ikke er tæt på deres liv
  • Afslutningsvis kan man som præst/underviser flytte på dette udsagn (alt efter hvor konfirmanderne har placeret det) og med det forklare, hvordan forsoning forstås i kristendommen
  • Kunne måske suppleres med fortællingen om Maximilian Kolbe. Se video - klik her
  • Eller læs fortællingen - klik her
Arbejdsmetode

Cooperative Learnings arbejdsmetode

Tekster

Luk 15,11-32 Den fortabte søn

Joh 8,1-11 Kvinden grebet i ægteskabsbrud

Jesu Kristi lidelseshistorie

Forberedelse

Udprinte cases til værdilinje - klik her

Materialer

Værdilinje - klik her

Varighed

30 minutter +