Alle Helgen associationer

Alle Helgen associationer

Mål

At associere og reflektere Alle Helgen-temaer

Forløb

I forbindelse med Alle Helgen kan disse kort bruges til at få konfirmanderne til at associere frit og bredt i forhold til det, der er på spil ved Alle Helgen. Der er ikke noget rigtigt eller forkert svar, de skal blot sige, hvad de kommer til at tænke på, når de trækker et kort.

  • Inddel konfirmanderne, så de sidder to og to
  • Giv dem et sæt med associationskort - klik her. Kortene er klippet ud, og de lægger dem nu imellem sig med bagsiden op
  • Man skiftes nu til at trække et kort og fortælle frit ud fra det, der står på kortet
  • Man kommer ikke med kommentarer, men siger blot "tak", når den der har trukket et kort, er færdig med at fortælle
  • Hvis man trænger til bevægelse, kan man også lave øvelsen som walk-and-talk
Arbejdsmetode

Association og refleksion

Forberedelse

Print det antal kort, du har brug for og klip dem ud - klik her

Varighed

10 minutter