En flygtning - min næste?

En flygtning - min næste?

Mål

At forholde sig til den aktuelle flygtningesituation

At reflektere over det kristne næstebegreb

Forløb
  • Vis filmen fra Red Barnet - klik her Vær opmærksom på, at filmen er meget barsk
  • Læs eller genfortæl om Jesu flugt til Egypten Matt. 2,13-15 
  • For at overveje spørgsmålet "Hvem er min næste?" laves en øvelse, der er bygget op omkring en linje på gulvet. Lav en usynlig streg fra den ene ende af lokalet til den anden. I den ene ende lægges et stykke papir, hvorpå der står "Min næste" - klik her, i den anden ende af stregen lægges et stykke papir, hvor der står "Ikke min næste" - klik her Præsten nævner nu nogle forskellige "personer", og konfirmanderne stiller sig det sted på linjen, som svarer til i hvor høj grad, de hver især synes, at de enkelte personer er en næste, de har ansvar for at hjælpe. Forslag til personer, der skal tages stilling til - klik her Find gerne selv på andre. Hav løbende dialog undervejs
  • Læs eller genfortæl lignelsen om den barmhjertige samaritaner Luk. 10,25-37. Her kan I skifte fokus, så spørgsmålet ikke er "Hvem er min næste?" men i stedet bliver "Hvem er næste for mig, når jeg har brug for hjælp?" Tal om, at godhed findes i verden, og at hjælp nogen gange kommer fra uventet kant. Lad konfirmanderne fortælle om, om de selv har oplevet at blive hjulpet af en, de ikke regnede med
  • Lad nu konfirmanderne lege med tanken, at det var dem, der var pigen i filmen. Hvem kunne de forestille sig, ville være næste for dem i den situation? Lad forslagene komme op på tavlen
Arbejdsmetode

Aktivitet, refleksion og samtale

Tekster

Luk 10,25-37

Forberedelse
  • Sørg for internetforbindelse, så I kan se filmen
  • Print de to ark, der skal placeres for hver sin ende af linjen - klik her og klik her 
Varighed

30 min.