Pinse sleep over

Pinse sleep over

Mål

At erfare, at man som døbt er en del af pinsevirkeligheden

At opnå kendskab til de centrale pinsefortællinger

At vandre både kropsligt og praksisorienteret fra uvished til vished, fra ensomhed til fællesskab

Forløb

Kl. 20: Konfirmanderne møder ind. De skal medbringe tøj og grej til overnatning. I våbenhuset (sluse) er der info og velkomst + saft og kiks til at starte ud på.

 • Samarbejdsopgave: Du har på forhånd taget et billede af jeres kirkeklokke, printet det ud og klippet det i et antal stykker, så hver konfirmand kan få en del af billedet. Hver konfirmand står nu med en puslespilsbrik i hånden. De skal ikke vide, at det er et puslespil, de skal samle, men finde sammen om opgaven. Når puslespillet er samlet, skal de op til klokken.
 • Fra klokken skal de nu rapelle ned fra tårnet. HUSK at hyre fagfolk! På vejen ned møder de et bibelcitat Sl. 23,2 "han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand." eller Sl. 104,35b "Min sjæl, pris Herren!" Hvis det ikke lader sig gøre at rapelle, kan du i stedet bruge aktiviteterne "Pinse og ild" - klik her og/eller "Pinse og mod" - klik her Målet er at afprøve sit mod.
 • På kirkegården laves nu "Quiz og byt om ensomhed" - klik her Hensigten er at pejle konfirmanderne hen mod fortællingen om den månesyge dreng Matt. 17,14-21. Alternativt kan du også fortælle Babel som ensomhedsfortælling.

Kl. 22: Alle går ind i kirken, hvor der er dæmpet belysning

 • Konfirmanderne vælger en bænk hver, hvor de sidde/ligger og lytter til musik
 • Genfortæl historien om den månesyge dreng Matt. 17,14-21 som ensomhedens og splittethedens fortælling
 • Hver konfirmand får nu en post-it og en blyant, hvorpå de skriver en kort bøn, som gives til præsten. Bønnen må gerne omhandle ensomhed, men det er ikke et krav
 • Alle konfirmander samles nu i koret, hvor en pinserytme indøves - klik her Pinserytmen er til senere brug
 • Der gøres klar til natten
 • Find fortælling i kirkerummet. Under kirkebænkene har du tapet en fortælling fast (der skal være en til hver konfirmand) - klik her De skal nu finde fortællingerne og ligge ned og læse den hver især
 • Tableauer over ApG. 2 - klik her
 • Salme: "I al sin glans" de to første vers øves et par gange
 • Hygge i koret
 • Natmad

Kl. 00: Alle går samlet ud på kirkegården og samles på de ukendtes grav, hvor der står et bålfad med ild.

 • Her sætter man sig, og præsten fortæller en godnatfortælling fx. "Julefreden 1914" - klik her Konfirmanderne får her en oplevelse af, at det kan være smukt at være i mørket
 • Tilbage i kirken er der hygge med film fx. "Kes", "Hungergame" eller "Ekstremt højt og utrolig tæt på"
 • Godnat!

 

Kl. 06: Det skal være lyst.

 • Alle går ud og sætter sig på liggeunderlag som om natten
 • Stilhed
 • Andagt: Pinserytme, pinsefortælling, pinsesalme, bålfad med ild

 

Kl. 07: Morgenmad, flaget hejses og solen ringes op. Pakke sammen

Kl. 08: "Er der noget, der er helligt, som vi vil ofre os for?" Fordel en række billeder rundt i kirken, og lad konfirmanderne gå rundt sammen to og to og hvert sted tage stilling til, om det, de ser på billedet, kan betegnes som helligt og værd at ofre sig for - klik her

Kl. 09: Omdeling af rundstykker til sognets gamle

 • De stiller en række spørgsmål til deres værter - klik her 

 

Kl. 11: Gudstjeneste i kirken - klik her

Kl. 11.30: Tak for i dag!

Arbejdsmetode

Undervisningsforløb

Forberedelse
 • Skrive invitation til aftenen 
 • Lave puslespil med kirkeklokke
 • Arrangere rapelling + hyre fagfolk
 • Forberede genfortælling
 • Have post-it og blander klar i kirken
 • Lære pinserytme, så den kan instrueres
 • Printe og klistre fortællinger op under kirkebænkene
 • Natmad
 • Liggeunderlag og bålfad til fortælling på kirkegården
 • Skaffe film til aftenhygge
 • Lave aftale med en gruppe ældre i sognet
 • Print billeder
 • Skaffe karton til gudstjenesten
 • Mad og drikke til hele forløbet
Varighed

En nat

Diverse

Denne aktivitet kan med fordel placeres i begyndelsen af konfirmandforløbet.