Juleliturgi

Juleliturgi

Mål

At forstå hvad en liturgi er

At sammenholde hverdagens "liturgi" med kirkens liturgi

Forløb
  • To og to får konfirmanderne denne seddel – klik her.
  • Nu skal de vælge de ord, som passer til deres juleaften og klippe dem ud
  • Derefter skal de sortere dem kronologisk - altså i den ”rigtige” rækkefølge
  • Samtale med dem om rækkefølgen, som sikkert vil vise sig at være rimelig ens. Evt. skrive op på en tavle.

Du kan formodentlig konkludere, at alle har faste traditioner og et fast forløb (liturgi), og hvis konfirmanderne skulle holde jul ved hinanden, ville de sikkert kunne genkende en del.
Herefter fortælles om liturgien, som en struktur der er ens over hele landet i alle kirker, for at man ikke skal føle sig fremmed.

Liturgien/traditionerne er en støtte juleaften. På samme måde kan en liturgi være det, man støtter sig til, når man ikke har ord - som fx ved en begravelse.

Gennemgå evt. højmesseliturgien.

Arbejdsmetode

Gruppearbejde og samtale.

Forberedelse

Kopiere seddel.

Sikre at der er sakse.

Materialer

Kopiark finder du her.

Sakse kan ikke downloades beklager.

Varighed

15-30 minutter