Sprog

Sprog

Mål

At forstå noget uforståeligt

At samarbejde og være afhængig

Forløb

Konfirmanderne får hver en opgave, som de skal løse (der er 16 opgaver).

Umiddelbart er det bare ord uden sammenhæng.

De skal nu prøve at finde frem til koden.

Efterhånden vil de (måske med din hjælp) finde sammen to og to. Ved at sætte ordene sammen bliver der skabt små fortællinger, som sammensat med hele klassen fortæller en fælles fortælling om tro.

Teksten findes her.

Efterfølgende kunne man drage en parallel til Pinseunderet.

Arbejdsmetode

Konfirmanderne skal løse en kode.

Dette sker kun igennem fællesskabet.

Tekster

ApG 2,1-47 - Pinsen

Forberedelse

Udskriv koderne og klip dem i mindre stykker.

Materialer

Koderne finder du - klik her.

Varighed

15-45 minutter