Stjerne

Stjerne

Mål

At præsentere fortællingen om de tre vise mænd

At tale om, hvad en stjerne er

At tale, om hvad det vil sige at tilbede

Forløb
  • Fortæl beretningen om de 3 vise mænd.
  • Imens vises billeder af de 3 vise mænd der kommer til Jesus - klik her
  • Spørg konfirmanderne om de ud fra fortællingen kan genkende personerne. Peg på Josef, Marie og Jesus. Forbigå i første omgane de 3 vise mænd - som er kendt af konfirmanderne. (Til orientering: sangerne Rasmus Seebach, Justin Bieber og fodboldspilleren Messi)
  • Lad konfirmanderne tale sammen to og to, om hvem der er den vigtigste person på billedet. Hvad gør en stjerne til en stjerne? Er der nogen vi i dag tilbeder eller ville falde på knæ for? Kan en stjerne give håb?
  • Omdel arbejdsark - klik her med Hollywood stjerne og fortæl om "Hollywood walk of fame". Lad dem skrive deres stjerne på Walk of fame" - efterfølgende kan de ud for hver stjernespids skrive et ord/en begrundelse.
  • Afslut forløbet med at tale om, hvad en ledestjerne er!
Arbejdsmetode

Samtale, drilleri, refleksion

Tekster

De vise mænd Matt 2,1-12

Dejlig er den himmelblå DDS 136

Forberedelse

Sikre at man kan vise billedet

Evt. udprint af arbejdsark

Materialer

Billede af de 3 vise mænd der kommer til Jesus - klik her

Powerpoint med billede af de 3 vise mænd der kommer til Jesus - klik her

Arbejdsark - klik her

Varighed

15-30 minutter