At bære det tunge

At bære det tunge

Mål

At reflektere over, hvilke byrder vi hver især bærer på og hvem der hjælper med at bære vores byrder

Forløb

Læs eller genfortæl evt. teksten om Jesu korsfæstelse og død.

Langfredag må Jesus bære sit eget kors. Som Jesus bærer sit eget kors – en tung byrde – bærer vi hver især også til tider rundt på tunge byrder (her tænkes på bl.a. svigt, sorg, savn, mobning, svære beslutninger og lignende). Hvilke byrder bærer vi på? Hvem hjælper os med at bære, når det er for tungt for os selv at bære? Hvad er for tungt at bære?

Lav sammen med konfirmanderne følgende aktivitet, der symboliserer, at vi alle bliver båret af andre, og at vi er gensidigt afhængige af hinandens hjælp.

To og to finder konfirmanderne en rafte på ca. 1 meter og stiller sig over for hinanden med raften imellem sig. Skiftevis skal konfirmanderne nu bære hinanden ved at de en efter en går på rafterne.

Slut af med en snak om

  • Hvordan var det at blive båret?
  • Hvordan kan vi i det daglige hjælpe hinanden med at bære hinandens byrder?
  • Hvordan kan vi mærke, at vi bliver båret af Gud?
Arbejdsmetode

Aktivitet og samtale

Tekster

Matt 27,32-56 - Jesu korsfæstelse og død

Matt 11,28-30

Forberedelse

Sørge for, at der er rafter eller lignende.

Materialer

 

Rafter eller ...

Reglar 45x45 mm høvlet fyrtræ 6-8 kr. pr. meter. Kan købes i enhver

trælast. Fås i længder af tre meter, men trælasten er sikkert

behjælpelig med at skære dem ud i en meters længde.

 

 

Varighed

30-45 minutter