Maria Magdalenes eksegese

Maria Magdalenes eksegese

Mål

At reflektere over Maria Magdalenes reaktion påskemorgen og opstandelsens betydning

Forløb

Læs eller genfortæl teksten om Jesu opstandelse for konfirmanderne.

Placer 20 kvindeportrætter på gulvet - klik her

Herefter skal konfirmanderne reflektere over, hvilket udtryk Maria Magdalene havde, da hun påskemorgen kommer til graven og ser, at den er tom. Hvordan ser hendes ansigtsudtryk ud? Hvad tænker hun? Hvad føler hun?

Konfirmanderne går rundt imellem de forskellige kvindeansigter og stiller sig ved det ansigt, som de synes passer til Maria Magdalenes reaktion. Saml op i mindre grupper eller i plenum, hvor konfirmanderne begrunder deres valg.

Aktiviteten kan evt. udvides med en samtale om alle de udtryk påsken rummer - bl.a. glæde, forventning, fællesskab, forladthed, ensomhed, sorg, død, glæde, opstandelse, nyt liv.

Arbejdsmetode

Aktivitet, samtale

Tekster

Matt 28,1-10 - Påskedag, Jesu opstandelse

Forberedelse

Printe billeder og ligge dem ud på gulvet.

Materialer

Billeder - klik her

Varighed

20 minutter