Fredsnote

Fredsnote

Mål

At fokusere på freden

Forløb

I urolige tider med krig kan følelsen af afmægtighed trænge sig ind på os, fordi der ikke er noget, vi kan gøre. Tal med konfirmanderne om, at verdens ledere gør alt, hvad de kan for at arbejde på fredelige løsninger i Ukraine, selv om det ikke altid ser ud til at nytte noget. Som civilbefolkning i Danmark er der ikke så meget, vi selv kan gøre. Men vi kan, ligesom verdens ledere, insistere på fred der, hvor vi lever. Vi kan begynde med os selv.

  • I Bibelen står der: "Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn" (Matt. 5,9). Skriv det midt på tavlen.
  • Lad nu konfirmanderne komme med bud på, hvordan man kan skabe fred i verden, i vores egne liv, i skolen, til fodbold, i bussen, derhjemme - hvad kan vi gøre? (Eksempler: tale sammen, vise overbærenhed, respektere andres grænser, holde sig på egen banehalvdel i diskussioner, udvise retfærdighed, være kærlige, være en god ven osv.) Tal sammen om de forskellige bud på tavlen.
  • Konfirmanderne får nu til opgave at oprette en "Fredsnote" på deres telefon. Hver aften i en uge skal de skrive en ting i noten, der fortæller hvordan de den pågældende dag har bidraget til fred i stort eller småt - noget de konkret har gjort. Fortæl, at når man gør det over tid, træner man hjernen i at finde nye veje, der hjælper os til at have fokus på det, der stifter fred mellem mennesker.  
  • Gå ind i kirken og stil jer rundt om døbefonten, hvor der i forvejen er hældt vand i.
  • Giv en af konfirmanderne en sten, og lad vedkommende droppe stenen ned i vandet. Imens kigger I på, hvordan ringene breder sig i vandet. Stil nu spørgsmålet: "Gad vide, hvordan verden ville se ud, hvis alle begyndte med sig selv og stiftede fred der, hvor vi bor?" Tal om effekten af ringe i vandet.
  • Slut evt. af med at tænde lys for fred i verden.
  • Når I mødes næste gang, kan I tale sammen om, hvordan det var at skrive i Fredsnoten, og måske har konfirmanderne lyst til at dele en enkelt af de ting, de har noteret - du må også gerne selv dele.


Arbejdsmetode

Refleksion, samtale, aktivitet

Tekster

Matt. 5,9

Forberedelse

Hælde vand i døbefonten, medbringe en lille sten eller en mønt

Varighed

30 min.