Sproget skaber - krige?

Sproget skaber - krige?

Mål

at tale om sprog der skaber afstand

at tale tilgivelsens sprog

Forløb

”Det er en kendt sag i propagandaforskning at man bør fremstille fjenden som ond, umenneskelig og dæmonisk. Jo mindre fjenden er som os, jo mere foragtelig, fordærvet og tyrannisk han er, desto nemmere bliver det at dræbe ham."

Jens E. Kjeldsen, professor i retorik
ved Bergens universitet og Södertörns Högskola.

Tal med konfirmander om deres sprog - lad dem to og to tale om den samme person kan være:

  • Ond og god
  • Strid og sød
  • Hård og flink
  • Mobber og offer
  • Voldelig og kærlig

Lad dem overveje, hvorfor vi sætter ord/begreber på mennesker - og lad dem nu tænke over, om dem der er stride, hårde, mobber, onde og voldelige også vil sige det om dem selv.

Kan følges op med en af nedenstående bibeltekster.

Se evt. hvordan sprog kan skabe noget godt - klik her

Arbejdsmetode

Samtale og refleksion

Tekster

Splinten i din broders øje Luk 6,41

Kvinden grebet i ægteskabsbrud Joh 8,1-11

Varighed

20-30 minutter