Desmond Tutu

Desmond Tutu

Mål

at fortælle om Desmond Tutus personlighed, tro og liv

at tale om forsoning

Forløb

Mange konfirmander kender ikke Tutu, men hans store personlighed og betydning for forsoningsprocessen i Sydafrika og den inspiration han har bragt til det 21. århundredes globale kirkeliv og teologi, berettiger til, at konfirmanderne får et kendskab til ham.

Indled med en kort beskrivelse af Desmond Tutus liv. Vi har samlet nogle links, hvor I kan finde Inspiration og viden:

  • Peter Lodberg, professer, dr. theol., har udfærdiget nogle korte tekster om Desmond Tutu - klik her
  • DR.dk har lavet en kort nyhed, hvor der indgår nogle videoer - klik her
  • Folkekirkens Nødhjælp har lavet en video om deres samarbejde - klik her
  • De første 1.40 min. på dette videolink viser i billeder noget om Tutus personlighed - klik her

Lav et oplæg om forsoning og igangsæt denne opgave, hvor man laver en værdilinje - klik her

Efterfølgende kan man evt. læse Rom 8,24-38 Brugt som afsæt for Desmund Tutus tale da han modtog Nobels Fredspris. "Er Gud for os, hvem kan da være imod os?"

Konfirmanderne kan evt. fordybe sig i en eller flere teologiske overvejelser - klik her

 

 

Arbejdsmetode

Fortælling, samtale, refleksion.

Tekster
  • Jeg er verdens lys, Joh 8,12
  • Om fjendekærlighed. Matt 5,43-48
  • For I er alle Guds børn ved troen. Gal 3,26-29
  • Tro er fast tillid. Hebr 11,1
  • Om håbet. Rom 8,24-38 Brugt som afsæt for Desmund Tutus tale da han modtog Nobels fredspris. "Er Gud for os, hvem kan da være imod os?"
Varighed

45 minutter