Stillbilleder i det fri

Stillbilleder i det fri

Mål

at åbne pinseberetningen

at bruge kroppen

Forløb
  • Saml konfirmanderne foran kirken
  • Start med at læse eller genfortælle ApG. kap. 2
  • Inddel nu konfirmanderne i fire grupper, der hver får et tekststykke fra ApG. 2, som de skal lave et tableau/stillbilled over - klik her
  • Konfirmanderne viser nu tableauerne/stillbilleder for hinanden 4 steder omkring kirken/sognegården/præstegården
  • Grupperne får en ny opgave hvor de med deres kroppe skal udtrykke en eller flere følelser, der kommer til udtryk i deres tekststykke.
  • Grupperne viser nu denne følelse for hinanden
Arbejdsmetode

Kropslig aktivitet

Tekster

ApG 2 Pinseberetningen

Forberedelse

4 bibler medbringes eller teksterne kopieres ud.

Materialer

Teksten fra pinseberetningen - klik her