Hvem skal vaccineres først?

Hvem skal vaccineres først?

Mål

At anspore til etiske overvejelse

Forløb
  • Konfirmanderne inddeles i grupper af 4-6 personer. De udnævnes alle til læger på en lokal klinik i byen! Der udleveres mundbind!!
  • Opgave: "I er en gruppe læger, der skal afgøre en vigtig sag. I har seks patienter, der alle af forskellige grunde har behov for at blive vaccineret. Problemet er, at I kun har få vacciner. Hvem skal først vaccineres?
  • Præsten fremlægger de seks sager (man kan gøre det ved at tegne pindemænd/damer på tavlen og antyde lidt om hver af de fem) eller man kan lade dem selv læse patientjournaler.
  • De seks patienter - patientjournal evt. til kopiering og udlevering - klik her - kan også findes på kateket.dk - klik her - eller som Fjernundervisning - klik her
  • Jeres opgave er nu at skrive en liste over, hvem I synes, der skal forrest i køen til en vaccine. Skriv rækkefølgen ned på alle seks – hvem skal først, og hvem er nummer to osv.
  • Skriv en kort begrundelse ud for hver af personerne – hvorfor og hvorfor ikke. Hvilke grunde bruger I, når I skal vælge?
  • Fælles diskussion - hvorfor stemte vi, som vi gjorde? Hvorfor valgte vi nogen til og fra? Alder? Helbred? familiestatus? Betydning for samfundet?

 

 

Arbejdsmetode

Samtale, rollespil

Tekster

Matt 18,1-5 - Den største i Himmeriget

Gal 3,26-29 - For I er alle Guds børn ved troen...

Matt 20,1-16 - Arbejderne i Vingården

Forberedelse

Printe journaler ud

Materialer

Journaler - klik her

Varighed

1/2 time måske mere