Giv en ide- få en kalender

Giv en ide- få en kalender

Mål

At sætte fokus på næstekærlighedsbegrebet i juletiden

At lave en optakt til at give en anderledes skrabe-julekalender

Forløb

Fortæl at julen handler om at give. Gud gav sin søn til verden. De vise mænd kom med gaver til Jesusbarnet, biskoppen, der senere blev til julemanden, gav i hemmelighed penge til de fattige. Alle går med planer om enten at få og/eller give gaver i juletiden. 

Juleaften læses der i kirken om at "Lyset skinner i mørket og mørket greb det ikke." Joh 1,5. Vi er sat for at være lys for hinanden og til jul er der særlig fokus på at være et godt medmenneske og vise næstekærlighed. 

Hver person får et "Giv en- Få en"-ark. De skal skrive deres egne ideer i venstre side og når de får gode ideer skal de skrives i højre side.

Sæt dem i mindre grupper og lad dem svare på spørgsmålet: 

"Hvordan kan du vise næstekærlighed i juletiden?"

Opgaven er en udvidet brainstorm, hvor de først får ideer sammen i en lille gruppe og derefter deler ideerne med hinanden. 

Trin 1: De inddeles i små grupper som brainstormer på ideer til hvordan man kan vise næstekærlighed i juletiden. De bedste ideer skrives ned af alle i gruppen i deres "Giv en" kolonne. 

Trin 2: Når deres "Giv en" side er udfyldt, eller når en aftalt tid er gået, finder de en partner fra en anden gruppe. De præsenterer ideerne for hinanden og tager en ide som de ikke har i forvejen. Den skrives ind på "Få en" siden. Når begge har skrevet en ny ide ind, takker de for ideen og går de videre til næste partner. 

 Trin 3: Når alle har fyldt deres "Få en" side eller den aftalte tid er gået vender alle tilbage til deres plads og de bedste ideer deles med hele holdet. 

Opsamling: Forklar næstekærlighedsbegrebet for konfirmanderne. 

Uddel til slut skrabejulekalendere til alle konfirmander og lad næstekærlighed og reflektion være en del af juleforberedelserne i år. Du kan købe dem - klik her

Arbejdsmetode

Brainstorm og ide-udveksling med "Giv en- få en" cooperative learning 

Uddeling af kalendere - find dem i webshop

Tekster

Luk 10, 25-37 - Den barmhjertige samaritaner

Apg 20,35 - "Jeg har vist jer, at ved at arbejde sådan bør man tage sig af de svage og huske på de ord, Herren Jesus selv sagde: "Det er saligere at give end at få."" 

Luk 6,38 - "Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med."

 

Forberedelse

Print et "Giv en- Få en"- ark til hver konfirmand. 

Sørg evt. for hårde underlag til at skrive på mens man går rundt mellem hinanden. 

Materialer

"Giv en- Få en" ark:  Word / Pdf