Er det i orden?

Er det i orden?

Mål

At sætte en samtale i gang om hvad der er i orden at gøre

At tale om hvordan vi sprogligt møder vores næste

At pege på respekten for det skabte på tværs af køn

Forløb

Sofie Linde har med sin optræden ved Zulu Comedy Galla sat fokus på sexisme.  Derved er der sat samtale i gang om hvad der er i orden at gøre og hvad der ikke er i orden at gøre. Sexisme definerer ordbogen som fordom eller diskrimination på basis af køn.

Se evt. denne video med talen som Sofie Linde holdt til Zulu Comedy Galla 2020 - klik her.

Med reference til statistik om manglende ligestilling imellem mænd og kvinder i Danmark understreger Sofie Linde andetsteds behovet for at tale om dette emne.

TrygFonden har offentliggjort en undersøgelse, som viser, at 12,5 procent af alle løsansatte kvinder har oplevet, at overordnede eller magtfulde mænd på deres arbejdsplads har forsøgt at presse dem til sex. 

Vi har derfor lavet en værdilinje der skal hjælpe til at sætte gang i samtalen om hvad der er i orden og hvad der ikke er. 

Sedler til værdilinje - klik her - du får dem i en word-fil, så det er muligt selv at tilpasse indholdet:

  • Overskriften "HELT I ORDEN" placeres øverst i kirkegangen.
  • I den modsatte ende placeres "IKKE I ORDEN".
  • Konfirmanderne skal nu to og to tage et udsagn og vurdere, hvor det skal placeres på linjen.
  • Når konfirmanderne har placeret det, tager de et nyt og fortsætter til alle udsagn ligger på gulvet.
  • Konfirmanderne kan nu se striben af udsagn igennem, og samtalen vil hurtigt gå i gang af sig selv. Hvad er egentlig i orden og er det din eller min holdning der bestemmer hvad man må gøre?
  • Er det personens køn, status eller relationen til vedkommende, vi dømmer ud fra, eller er det handlingen?

Pointen som man bør udfordre dem med til sidst:

  • Hvad er det der gør om I har vurderet handlingen som i orden eller ikke i orden?
  • Hvordan kan man på en respektfuld måde finde ud af om en opførsel er i orden eller ikke i orden?

En mulig teologisk indgangsvinkel til emnet er den kristne etik, der kommer ud af bibelen og Jesu liv. Jesus sammenfatter loven i to bud: "Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind" og "Du skal elske din næste som dig selv", Matt 22,37-40.

Det dobbelte kærlighedsbud er centralt for den kristne opfattelse af, hvordan det er rigtigt at leve sit liv. Det indeholder blandt andet en sidestilling af forholdet til Gud og forholdet til næsten. "Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig", siger Jesus i Matt 25,40. Jesus optræder i skikkelse af medmennesket, og at en handling mod medmennesket er en handling mod Gud.

En anden indgangsvinkel er at tale om respekten for næsten, som også er skabt af Gud, og at det også er mit kristne ansvar at behandle hele Guds skaberværk med omsorg og respekt. 

Arbejdsmetode

Kropslig aktivitet i kirkerummet og samtale

Tekster

Joh 8,1-11 - Kvinden grebet i ægteskabsbrud

Luk 6,37-42 - Om at dømme andre

Luk 6,43-45 - Træet og dets frugt

Den gyldne regel

De ti bud

 

 

Forberedelse

Udprinte udsagn og overveje om spørgsmålene går for tæt på

Materialer

Udsagn til udprint i word - klik her

Udsagn til udprint i PDF - klik her

Varighed

10-30 minutter