Corona: Afmagt - håb

Corona: Afmagt - håb

Mål

At tale om det, der gør eller har gjort ondt

At pege på håbet

At pege på mødet med et andet menneske

Forløb

Lav en værdilinje på gulvet - klik her for at få billeder til værdilinje:

Hvad har været godt? <--> Hvad har været skidt?

(Man kunne også bruge begreberne "Ondt <> Godt" eller "Himmel <> Helvede")

Giv nu et billede til en konfirmand og lad ham/hende placere billedet på værdilinjen. Fortsæt indtil alle billederne er placeret.

(Billederne findes også på Kateket.dk/corona - her kan hver enkelt konfirmand sortere billederne)

Tal nu med konfirmander om deres oplevelser, tvivl, afmagt, frygt....

(At blive sendt hjem fra skole kan jo være godt, men skidt når man keder sig)

Temaerne er mange:

- Om håbet, pagten og regnbuen 1.mos 9,12-13

- Om afmagt og frygt som måske kan munde ud i fortællingen om Jesus, der helbreder Matt 8,1-4

- Om hvordan andre kan bære en, når det er svært Mar 2,1-12

- Om Jesu' lidelse og død - at selv i det sværeste går Kristus med os.

Arbejdsmetode

Refleksion og samtale

Tekster

Regnbuen 1.mos 9,12-13
Helbredelse  Matt 8,1-4
Om at bære en når det er svært  Mar 2,1-12

Forberedelse

Print billeder ud.

Materialer

Billeder til værdilinje - klik her

Varighed

20-30 minutter