Mundbind og næstekærlighed

Mundbind og næstekærlighed

Mål
  • At reflektere over næstekærlighed
  • At reflektere over hensigten med brug af mundbind
Forløb
  • Uddel et mundbind til hver konfirmand og bed dem om at tage det på.
  • Lad dem nu tale sammen to og to med afstand om, hvordan de oplever at bruge mundbind, og hvad det gør ved os, at vi dækker en del af ansigtet til.
  • Bed dem nu tale sammen om for hvis skyld, de selv bærer mundbind. Er det for ikke at smitte andre, sårbare mennesker, eller er det for ikke selv at blive smittet?
  • Genfortæl nu lignelsen om den barmhjertige samaritaner (Luk. 10,25-37). Tal med konfirmanderne om spørgsmålet "hvem er min næste?"
  • Er det mig, der skal være næste for andre, (bære mundbind for andres skyld, fordi de måske er særligt udsatte og sårbare i forhold til smitte)?
  • Eller er det mig, der selv har brug for, at andre er næste for mig (bærer mundbind for at vise hensyn til mig og min udsathed)?
Arbejdsmetode

Samtale og refleksion

Tekster

Luk. 10, 25-37