Langfredag

Langfredag

Mål

at læse dele af lidelseshistorien

at overveje hvad forsoning/tilgivelse er

Forløb
  • Lad konfirmander læse dele af lidelseshistorien - Luk 23,13-46
  • Beskriv kort for konfirmanderne, at selv på korset tilgav Jesus sine bødler.
  • Nu udfordres konfirmanderne med otte sætninger, hvor de kan smide dem væk, hvor forsoning /tilgivelse ikke er muligt i deres liv - klik her.
    (To cases refererer til Luk 15,11-32 og Joh 8, 1-11) 
  • Du afgør selv, om det er nødvendigt, at de sender svarene retur til dig som præst, det vigtigste er, at de tænker over det.

Send følgende på SMS, Messenger eller e-mail til konfirmanderne:

Arbejdsmetode

Fjernundervisning

Tekster

Luk 23,13-46 Jesus korsfæstelse

Forberedelse

Send sms, mail med opgaven til konfirmanderne - eller brug de sociale medier.

Varighed

10-20 minutter