Gud kender mig

Gud kender mig

Mål

At opleve sig set af Gud

Forløb
  • Læs Sl. 139,1-2
  • Tal med børnene om, hvad det betyder at være kendt af Gud.
  • Hvert barn herefter får udleveret to plastikkrus og en tus, der kan tegne på dem.
  • Børnene skal nu tegne et glad ansigt på det ene krus og et trist ansigt på det andet krus.
  • Krusene sættes ind i hinanden (evt. med det triste ansigt inderst). Det kan være med til at illustrere, at vi nogle gange kan se glade ud udenpå, men være kede af det indeni uden, at andre kan se det. Det er helt naturligt - sådan kan alle mennesker opleve det ind imellem.
  • Fortæl børnene, at vi ikke kan skjule os for Gud, og det behøver vi heller ikke. Han kender os udenpå og indeni og ved, hvordan vi har det. Det kan være rart at vide, når vi kan føle os ensomme og ikke synes, vi kan vise eller fortælle andre, hvordan vi rigtig har det.
Arbejdsmetode

Samtale, refleksion og tegning

Tekster

Sl. 139

Forberedelse

Indkøb plastikkrus og medbring tusser.