Om arbejdet i Gellerup Kirke

Konfirmander fra specialklasse

Sognepræst Niels Hviid og kirke- og kulturmedarbejder Bit Boel Buhl fra Gellerup Kirke fortæller om deres arbejde med to specialklasser.

Det drejer sig om konfirmander med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Det er unge med og uden talesprog, altså en gruppe af unge, hvor der skal tages helt andre virkemidler i brug, hvis konfirmationsforberedelsen skal virke.

Vi har lavet 14 små videoer, der beskriver og illustrerer vinkler og tilgange.

Hele liturgien/forløbet kan du se - klik her

Hanne..

...er identifikationsfigur for konfirmanderne og binder bro mellem konfirmandernes livsverden og den bibelske fortælling.

Læs mere - klik her

Find præstens kuffert

Hver gang er præstens kuffert blevet væk, og konfirmanderne skal ud og lede i hele kirken.

Læs mere - klik her

Salmereb

Hver konfirmationsgang afslutter vi minigudstjenesten i kirkerummet med en rundkreds rundt om døbefonten. 

Læs mere - klik her

Lystænding og sendelse

Ritualet rundt om døbefonten bygges langsomt op over månederne, så der kommer flere led på.

Læs mere - klik her

Organisten spille

Organistens roller er afgørende - der er mange umiddelbare reaktioner på musikken fra klassisk orgel til rytmisk musik.

Læs mere - klik her

Fadervor

Fadervor med tegn til tale

Trosbekendelsen

Trosbekendelsen i tegn til tale.

Musik i rummet

Organsiten går rundt i rummet mens han spiller en enkel salmemelodi. De kan følge ham og han ender i kredsen.

Læs mere - klik her

Lyd og stilhed

En syngeskål skaber koncentration - alle lytter til der er helt stille.

Læs mere - klik her

Klokke hilsen

Som bedeslag - høre vi en klokken sige vores navn.

Læs mere - klik her

En hilse sang

”Jeg kalder dig ved navn, du er min” - en sang hvor hver enkelt bliver nævnt.

Læs mere og find node til hilse sangen - klik her

Orgel og tæpper

Organisten spille - mens konfirmanderne luner sig med et tæppe.

Læs mere - klik her

Fuglen

Fortællingen om fuglen og 10 forskellige plys fugle.

Læs mere - klik her