Oplevelser er subjektive bevidsthedsfænomener, der i individet er forårsaget af en ydre eller indre påvirkning. Disse bevidsthedsfænomener er et resultat af en perception, hvor indføling, åbenhed og intuition er dominerende i opfattelse af stimuli.

Hermed adskiller oplevelse sig fra kognitiv erkendelse, hvor der sker en klassificering af de perciperede objekter.

Oplevelse finder sted ved en særlig intensiv erfaring af omverdenen; de giver individet en dybere indsigt i tilværelsens mangfoldighed og har stor betydning for personlighedens udvikling.

Oplevelsen kan komme til udtryk på mange forskellige måder igennem:

  • Fortælling
  • Samtale
  • Sang/musik
  • Leg
  • Iagttagelse
  • Skabende aktiviteter
  • Liturgi/gudstjeneste/nadver

Overordnet pædagogisk tækning:

1. Oplevelsespædagogik er mennesket som værende mere end et produkt af arv og miljø.

2. Oplevelsespædagogik har som forud forståelse, at livet er et mysterium.

3. Oplevelsespædagogik er samfundskritisk.

4. Oplevelsespædagogik ser barndomstiden som en særlig sensitiv periode med en værdi i sig selv.

5. Oplevelsespædagogik er realitetsorienteret.

6. Oplevelsespædagogik anser frihed for en fundamental kategori i opdragelsen.

7. Oplevelsespædagogik sigter mod at fremme almen menneskelig vækst.

8. Oplevelsespædagogik anser det for vigtigt, at man erfarer livets potentielle muligheder – lærer at elske livet.

Med hensyn til undervisningsplanlægning:

9. Oplevelsespædagogik er et åbent system, hvor man aldrig kan måle virkningen af undervisningen, som det er tilfældet med indlæring af viden og færdigheder.

10. Oplevelsespædagogik er ikke så meget metode, som det er en holdning, der indgår i en undervisers syn på undervisning og opdragelse.

11. Oplevelsespædagogik afviser ikke viden som et vigtigt mål med undervisningen.

12. Oplevelsespædagogik sigter mod at fremme alsidig personlighedsudvikling.

13. Oplevelsespædagogik respekterer barnets egne erfaringer.

14. Oplevelsespædagogik har som mål med undervisningen og opdragelse at skabe levende mennesker.

Kilde: Oplevelse og pædagogik. 1982 Else Marie Schouborg, Henning Torben Nørhøj, Knud Munksgaard