I folkeskolen har man talt meget om læringsstile, ikke mindst de seneste år. Tænkningen er, at vi alle er forskellige i måden, vi modtager læring, og derfor bør undervisningen/samværet tilpasse sig det enkelte barn.

Læringsstile anskues fra en række vinkler, nemlig:

 • De psykologiske elementer: Er du analytiker, holist, impulsiv eller refleksiv?
 • De perceptuelle forcer: Lærer du bedst ved at lytte (auditiv), se (visuel), røre (taktil), eller skal du helst bevæge dig (kinæstetisk), mens du lærer?
 • De fysiske elementer: Lærer du bedst med eller uden lyd, lys, mad og drikke?
 • De følelsesmæssige elementer: Om evnen til at motivere sig selv, være vedholdende, ansvarsfuld eller have behov for struktur.
 • De fysiologiske elementer: Handler om mad og drikke, tidspunkter på dagen eller har du behov for at bevæge dig ved indlæring?
 • De sociologiske elementer: Foretrækker du at arbejde alene eller i grupper?

Minikonfirmander og konfirmationsforberedelsen:

I det ugentlige møde med børn og unge kan man ikke tage højde for alle disse faktorer, men man vil erfare, at tager man højde for ikke mindst de perceptuelle overvejelser, vil nogle ting lykkedes bedre.

Påstanden er, at mennesket lærer på forskellig vis, og at man her skal være opmærksom på....

.. at kun 10% af børn og unge kan bruge den auditive læring, mens for 40% sker læringen igennem det, de ser. Et godt kropssprog, billeder eller handlinger er derfor ikke uvæsentlige.

Teorien (der mangler empiri omkring det) skal derfor tages med forbehold, men tager man højde for alle fire faktorer i sit samvær med minikonfirmander og konfirmander, vil chancen for et bedre forløb være betydelig større.

Konkluderende kan man sige om det perceptuelle:

 • Leg, de skal bruge deres kroppe.
 • Skab, de skal bruge deres hænder.
 • Vis billeder, tal i billeder (narrativ) - sæt fantasien i gang.

Og mere generelt om andre vinkler i tankerne om læringsstile:

 • Spis og drik med børnene, dæmp belysningen og hyg jer.
 • Skab nærvær og samvær og se den enkelte.