Godly Play

Godly Play er en religionspædagogisk metode. Det er en måde at fortælle bibelhistorie på, hvor der på en enkel og opmærksomhedsskabende måde gives rum for både fortællingen og for tilhørerens egen reaktion og eftertanke.

Den kreative og anerkendende tilgang til formidling af kristendommens fortællinger er i højsædet, da tilhøreren ikke blot er modtager, men også deltager i den samtale, som Godly Play skaber rum for.


Fortælling - et eksempel

Her en fortælling på 13 minutter om Abraham og Sara. Bemærk tempoet, bemærk et genkendelig kropssprog Guds omsorg og velsignelse.

Forundrings fasen

Her beskrives hvordan man følger op på fortællingen. Hvilke spørgsmål man bruger for at åbne samtalen.

Kategorier

Godley Play er ret omfattende. Her en beskrivelse af nogle af de tanker der er gjort omkring formidling af GT tekster, lignelser og liturgiske tekster.