Universel adgang til elekticitet til en overkommelig pris inden 2030 er lig med investeringer i rene energikilder som sol, vind og termisk. Vedtagelsen af omkostningseffektive standarder for en bredere vifte af teknologier kan også reducere det globale elforbrug fra bygninger og industri med 14 procent. Det svarer til omtrent 1,300 mellemstore kraftværker. Udvidelse af infrastruktur og opgradering af teknologi til at levere rene energikilder i alle udviklingslande er et essentielt mål, som både kan fremme væksten og hjælpe miljøet.

1 Mos 1, 3-10

Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.

Matt 5,45

for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige.

Til inspiration - klik her - tavlestafet

Til inspiration - klik her - Coldplay video: Fix You

Til inspiration - klik her - Lystændingsritual

Energi kommer af græsk og betyder styrke eller kraft, det der skal til for at udføre et arbejde. I Bibelen refereres til Guds kraft som giver menneskerne styrke til at handle.

I følge Mattæus siger Jesus, at han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Jordens hovedenergikilde komme os alle til gode. Den står til rådighed - vi har alle lige adgang, men også alle ansvar for skaberværket.

I aktivitetsvalg til konfirmationsforberedelse peger vi på aktiviteter der berøre lys/mørke. Tanken er at få en refleksion der skaber en forståelse for grundlæggende livsvilkår. At lyset er forudsætning for alt liv og lyset også i overført betydning er liv.

Alternativt kunne en mørkeleg sættes i spil, hvor erkendelsen af manglende lys virkelig sætter livet på prøve.