Verdensmålene for bæredygtige udvikling vil afskaffe alle former for sult og underernæring inden 2030 og sikre, at alle mennesker - især børn og de mest sårbare - har adgang til tilstrækkelig og nærende mad hele året rundt. Det indebærer fremme af bæredygtige landbrugsmetoder: forbedring af livsgrundlag og kapacitet i små landbrug samt at sikre lige adgang til jord, teknologi og markeder.

Giv os i dag vort daglige brød betød for Luther:

Det er alt, hvad vi behøver i livet så som mad, drikke, tøj, sko, hus, hjem, marker, dyr, penge, ejendom, god ægtefælle, gode børn, gode kollegaer, gode og sande myndigheder, god regering, godt vejr, fred, sundhed, ordentlig og ret tilværelse, gode venner, trofaste naboer og lignende.

Luk 9,13-17 Bespisningen af de fem tusind

"Og alle spiste og blev mætte, og de stykker, de fik tilovers, blev samlet sammen, tolv kurve i alt."

Joh 6,30-35 Livets brød

"Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste"

Til inspiration - klik her

Matt 6,11

"giv os i dag vort daglige brød,"

Til inspiration - klik her

”Giv os i dag vort daglige brød” er afsæt for såvel aktiviteter, Luthers beskrivelse og Matt 6,11. Det handler om livets grundvilkår om det vi lever af – hvilket kommer klart til udtryk i bønnen.

Det er en bøn i flertal – ”giv os i dag vort daglige brød” og derved understreges at bønnen ikke kun handler om mig – men min næste er indplaceret i den. Hvilket igen kommer til udtryk i bespisningsunderet.

Mæthed (skal ikke sulte) er en vinkel man kan tage op, som kommer til udtryk på et mere åndeligt plan i Joh 6,30-35.

Aktiviteten ”Livets brød” – en meditativ tilgang til forståelse af begrebet brød.

”Hvis jeg er sulten er det et materielt problem, hvis min næste er sulten er det et åndeligt problem for mig” har nogen påstået.

Aktiviteten ”Gå fadervor” handler om at sætte fokus på ordet brød. Dette kan man gøre ved at placere et billede der forstyrre, som sætte begrebet i spil. Lade konfirmanderne finde billeder – her kan man lade sig inspirere af Luthers beskrivelse fra den lille katekismus

Aktiviteten ”Madpyramide” ligger op til refleksion blandt konfirmanderne om grundvilkår og overflod, letter inspireret at Maslows behovspyramide.