Væbnet vold og usikkerhed har en ødelæggende effekt på et lands udvikling, det påvirker den økonomiske vækst, og medfører ofte langvarigt fjendskab mellem lokalsamfund, der kan vare ved i flere generationer. Seksuel vold, kriminalitet, udnyttelse og tortur er også mere fremherskende hvor  der eksisterer en konflikt eller er mangel på en retsstat. Lande bliver nødt til at træffe foranstaltninger for at beskytte dem, der er mest udsatte.

Fred og retfærdighed er centrale i Bibelen. Men hvornår sker retfærdigheden, og hvornår dømmer vi andre og ser ikke bjælken i eget øje?

Luk 6,41-42

Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?

Joh 8,1-11 Kvinden grebet i ægteskabsbrud

Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende.

Rom 14,17

For Guds rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed og fred og glæde i Helligånden.

Inspiration - klik her - Forsoning >< uoprettelig - Værdilinje

Inspiration - klik her - Overvind det onde med det gode

Fred og retfærdighed er centrale begreber i Bibelen. Ofte ser man den sammenhæng at der findes ikke retfærdighed uden fred og en fred uden retfærdighed.

Da der er stor forskel på ens konfirmander, deres alder, der modenhed og deres parathed kan man ikke enslydende sige hvad der er muligt. For nogle vil en beskrivelse/fortælling om forsoning eller Joh 8,1-11 være rigeligt – mens andre måske vel kunne tage del i en række mere teologiske overvejelser.

Tager du den udfordring op, kunne du lade konfirmanderne tale sammen to og to om et eller flere af nedenstående spørgsmål.

  • Hvad er forskellen på at tilgive og at glemme?
  • Skal man altid tilgive?
  • Kan tilgivelse være amoralsk?
  • Hvorfor skaber glemsel ikke varig forsoning?

Tekstligt har vi lagt os op af en række tekster der kommer omkring retfærdighed, mange andre kunne bruges, herunder korsordene.

Aktiviteten henviser til spørgsmål omkring hvor forsoning er mulig og det personlige valg?