En styrkelse af modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner, herunder bl.a. lande uden kyster og østater, skal gå hånd i hånd med oplysningsarbejde og større fokus på forebyggelsesindsatser i nationale politikker og strategier. Hvis den politisk vilje er til stede og den kombineres med en bred vifte af tekniske foranstaltninger, er det muligt at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det før-industrielle niveau. Men det kræver en øjeblikkelig kollektiv indsats.

At det skabte ikke er intet, men noget, ja noget godt, deri kan der godt ligge, at det er "formål i sig selv" - uden at det derved bliver guddommeligt. Hvis "formål i sig selv" er det samme som "helligt", kunne man måske gå så vidt som til at sige, at det skabte er helligt - uden derfor at være guddommeligt.

Frit efter Ole Jensen, I Vækstens vold

1 Mos 1- 1 Mos 2,4

Gud så, at det var godt.

1 mos 9,11-17

Dette er tegnet på den evige pagt, som jeg vil stifte mellem mig og jer og alle levende væsener hos jer. Jeg sætter min bue i skyerne; den skal være tegn på pagten mellem mig og jorden.

Inspiration - klik her - Gud så, at det var godt

At det skabte ikke er intet, men noget, ja noget godt, deri kan der godt ligge, at det er "formål i sig selv" - uden at det derved bliver guddommeligt. Hvis "formål i sig selv" er det samme som "helligt", kunne man måske gå så vidt som til at sige, at det skabte er helligt - uden derfor at være guddommeligt.

Frit efter Ole Jensen, I Vækstens vold 

I det gamle testamente fortælles der både om langvarig tørke og misvækst – som oversvømmelse i form af syndfloden. I ny testamente oplever disciplene klimaets rasen på Genezereth sø. Naturen kan virke lunefuld og vi bliver som mennesker små.

I modsætning til tilfældige naturkrafters rasen i fortiden – skyldes de aktuelle større og kraftigere katastrofer jo ifølge videnskaben menneskehedens overforbrug og misligholdelse af jorden.

Derfor har vi tilgået det skabelsesteologisk og der henvises til 1. mos – for her understreges ansvarligheden eller betragtningen af det skabe som noget særligt… noget godt … måske endda som noget helligt iflg Ole Jensen.

Der henvises til en lille video, der på humoristisk vis forsøger at tage fat i spørgsmålet om det skabte nu var godt – eller om Gud tog fejl?