Fjernundervisning

Med diverse sociale medier og kommunikationsplatforme er der skabt en hurtigere kommunikation, der åbner en række muligheder, hvis ens konfirmand(er) fysisk befinder sig på afstand. Det kan handle om:

  • Konfirmander der befinder sig i et andet land
  • Konfirmander der er syge eller fraværende (læs evt. om ene- og hjemmeundervisning - klik her)
  • Konfirmander der har svært ved at fungere socialt i den store flok
  • Eller også kan fjernundervisning bruges som et supplement til den ordinære undervisning

Idé-basen på denne hjemmeside har et markeringsfelt, hvor man kan søge efter fjernundervisning og ovenover evt. taste et eksakt tema ind.

Undervisning på langdistance

To forløb for et helt år

Kresten Drejergaard, dansk præst i Geneve, har udarbejdet et forløb for et helt konfirmandår. Han skriver følgende om, hvordan han bruger det: 

Udgangspunktet for brugen af materialet har været, at der er 7 dage à 3 undervisningstimer til rådighed svarende til de 7 lektioner. Lektionen til den pågældende undervisningsdag er sendt ud til konfirmanderne forinden til forberedelse, hvorefter materialet på undervisningsdagen har dannet grundlag for en samtale mellem konfirmanderne og mig. De har desuden fået to-tre salmer for til hver gang, som de har skullet forberede sig på ved hjælp af www.dendanskesalmebogonline.dk Jeg har således forudsat en del hjemmearbejde under forberedelse - undertiden sådan, at også forældrene har været inddraget.

For at se materialet til de syv lektioner - klik her

Julie Sløk, præst ved Den Danske Sømandskirke i New York, har ligeledes udviklet sit eget oplæg til fjernundervisning af konfirmander bygget op over syv lektioner. Lektionerne kan bruges enkeltvis eller som det samlede forløb, det er tænkt som.

For at se materialet til de syv lektioner - klik her