LIKE de 10 bud

LIKE de 10 bud

Mål

At skabe en samtale og forståelse for de ti bud

At sammenstille et nutidssprog med Luthers formuleringer

At skrive egne forklaringer

 

 

Forløb

Gennemgå kort de 10 bud og beskriv Luthers ide med sin katekismus, at han bl.a. ville forklare, hvad hvert bud betød.

  • Opdel holdet i to og to
  • Opgaven består nu i, at de får Luthers forklaring og Hella Joofs forklaring, og så må de tale om, hvilket et bud de vil LIKE - klik her
  • Når de har gjort det, skal de begrunde
  • Fremlægges samlet ved at begge forklaringer læses og begrundes
  • Man kan vælge, at alle får det samme bud eller forskellige bud
  • Efterfølgende får de en tom udgave, hvor de kan skrive den forklaring, der giver mening for dem - klik her

 

 

Arbejdsmetode

Samtale og refleksion, men også gentagelse

Tekster

Den Lille Katekismus

Hellas Katekismus

Forberedelse

Udprinte ark - helst på to sider

Materialer

Luther versus Hella Like - klik her

Like til at skrive sin egen forklaring - klik her

Varighed

20 minutter måske mere hvis de skal skrive