Konfirmandgudstjenester

Udgangspunktet for konfirmandgudstjenesterne er, at konfirmandernes fortrolighed med og interesse for gudstjenesten skærpes, hvis de selv får lov at deltage aktivt i tilrettelæggelse, forberedelse og udførelse. Den eksakte udformning spænder vidt.

I de viste eksempler har præsten angivet nogle rammer, som konfirmanderne skal udfylde med deres egne bidrag, men der er stor forskel på hvilke rammer der sættes (højmesse eller en friere form), hvilke opgaver konfirmanderne bliver bedt om at løse, og hvor aktive de skal være under selve afviklingen af gudstjenesten.

Vi ved, at der er præster, der starter fra bunden og inddrager konfirmanderne i hele processen inkl. valg af tekst, tema og liturgi. Vi savner dog eksempler på den konkrete tilgang – hvordan man ’åbner’ liturgien og gudstjenesten, så konfirmanderne reelt kan forholde sig til andre muligheder end ’det sædvanlige’, især hvis de heller ikke er bekendt med dette? Har du erfaringer, du vil dele, så send dem endelig til os, - gerne med billeder, tekster, film, lydfiler etc. 

Aktuelle ideer:

Hvis du ønsker at se nogle ideer til ungdomsgudstjenester så - klik her