Juledugen

– en fortælling om Guds nærvær

Inspirationen til Juledugen kommer fra Lisbeth Smedegaard Andersens salme ”Det var så forunderlig klart i nat” (100 salmer nr. 800), hvor hun i de fem vers bevæger sig fra kaos til skabelse, fødsel, inkarnation til håbet og helt ind i ”Guds hjerterum”.

Billederne i salmen er vedrørende og taler ind i et nutidigt hverdagsliv.

Sideløbende kunne man også tage sit afsæt i ”Dejlig er jorden” (DDS nr. 121), der ligeledes peger på skabelse vers 1, inkarnation vers 3 og livets gang vers 2 – ”Slægt skal følge slægters gang”.

Med denne Juledug, der er en meter bred og 20 meter lang, har vi forsøgt at beskrive det nedslag som Jesus Kristi fødsel er. Et nedslag i en verden der er skabt, og som giver os et håb om livets muligheder i en tilværelse, der både rummer glæde og smerte.

Se video af hele juledugen

Uformidlet

Vores påstand er, at det ikke er nødvendigt at kende julefortællingerne for, at vandringen kan give mening og for, at man kan opnå en oplevelse af og ikke mindst gå med et håb om, at der skete noget julenat, hvor Gud kom til jord, blev menneske, og at han bærer os i sin hånd.

Se tanker og overvejelser over Juledugen

Vi har lavet denne videogennemgang med de overvejelser, vi har haft.

Klik her eller på billedet

Undervisninsmateriale til Juledugen

Vedhæftede materiale er nogle af de overvejelser vi har gjort os om brugen af Juledugen. Vi kommer bl.a. omkring:

  • baggrund og inspiration
  • metoder til anvendelse af Juledugen
  • opdeling i mindre afsnit
  • kobling til andre materialer på konfirmandcenterets hjemmeside
  • metode til brug for minikonfirmander
  • 3D anvendelse af juledugen
  • og en afsluttende gennemgang.

Hent PDF - klik her

Billeder med konfirmander

Og på et plejecenter