Forlaget skriver:

Billeder i Boksen er målrettet kristendomskundskab i indskolingen og består af en elevbog og en konkret undervisningsvejledning. Til sammen giver de mulighed for at arbejde med 15 temaer inddelt i tre overordnede emneområder:Ritualer, Kristendommens kunst og symboler og Kirkens brug og historie. Disse emneområder og deres temaer er valgt, fordi de belyser fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder bredt. 

Materialet er fleksibelt og giver mulighed for, at læreren selv kan tilrettelægge antallet af lektioner. Man kan fx vælge at tage blot et emneområde, for så at vende tilbage til materialet senere. Der er dog som udgangspunkt lagt op til 34 lektioner, ca. to lektioner pr. tema og fire evalueringslektioner.
I materialet Billeder i Boksen fungerer selve elevbogen som en ”billed-boks”, hver enkelt elev arbejder ud fra. Til hvert tema hører flere billeder – både foto, illustration og filmklip. Hver gang et tema begynder, kommer et nyt billede til syne, og der arbejdes med udgangspunkt i dette billede. Illustrationen er med til at perspektivere temaet i forhold til børnenes egen verden og hverdag og bringer det i forbindelse med elevernes eget erfaringsunivers. Det lille filmklip giver mulighed for at sætte levende billeder på temaet, give det krop og bringe de ting, der arbejdes med, helt ind i klasseværelset, så man fx kan lytte til et orgel, se hvordan en lysglobe bruges, komme på besøg hos en bedemand m.v. 
Teksterne i hvert kapitel er henholdsvis kildetekst/primærtekst og på næste opslag forklarende tekst, der uddyber og perspektiverer temaet. 

Læs mere og køb den på bibelselskabet hjemmeside - klik her