Medvandring

Ny spændende bog af Johannes Nissen, som har været savnet, om teologisk religions pædagogik i en dansk kontekst.

Bogen er bygget op over 3 hoveddele og en afslutning:

  • Almen pædagogik og religionspædagogik
  • Teologisk religionspædagogik - grundlæggende træk ved bibeldidaktik
  • Teologi med børn og unge
  • Medvandring - på vej mod en dialogisk religionspædagogik

Forlaget skriver:
"Medvandring” rummer en samlende fremstilling af religionspædagogikken i kirkeligt regi. Hvordan har den kirkelige undervisning udviklet sig, og hvilke udfordringer står den teologiske religionspædagogik over for i dag?
Bogen henvender sig til studerende på forskellige uddannelser, hvor religionspædagogikken spiller en særlig rolle, bl.a. teologistudiet, men bogen vil også være brugbar for præster og andre medarbejdere i kirken med interesse for emnet.

Er udgivet af RPF og kan købes hos Eksistensen - klik her