Håndbog i børnegudstjenester

Forlaget skriver:

Gud flyver forrest er en brugsbog - en håndbog i børnegudstjenester - og en uudtømmelig kilde af inspiration til de præster, kirke- og kulturmedarbejdere og andre, der har med børnegudstjenester at gøre. Håndbogen indbyder til nyskabelse og teologisk refleksion over den vigtige opgave, forkyndelse for børn er.

Forkyndelse for børn skal tage udgangspunkt i børnenes virkelighed her og nu. Titlen på bogen er affødt af en 5-årig dreng, der engang spurgte: Hvem flyver forrest - Gud eller Superman? Børnegudstjenesten skal indirekte give svar på dette spørgsmål, Gud flyver forrest - også i børnehøjde, og det er vigtigt, at forkyndelsen ikke taber teologisk højde, blot fordi den er henvendt til børn.

Gud flyver forrest følger både kirkeåret og kalenderåret, den er spækket med fortællinger og liturgier, og den har et omfattende register og en gedigen litteraturliste.

Bogen er redigeret af Ane LaBranche. Bogen øvrige forfattere er Andreas Thom, Annelise Søndengaard, Lena Kjems og Peter Nejsum.

Læs mere her