Kortfilm eller novellefilm evner ind imellem at sætte ting på spidsen, vinkle eller overraske. I kraft af filmens længde giver det mulighed for efterfølgende at samle op eller sætte en samtale i gang.

Vi har inddelt kortfilm i foreløbig to kategorier:

  • Undervisningskortfilm hvor filmen kan bære et egentligt undervisningsforløb, der sætter samtaler i gang om centrale evangeliske emner
  • Temaanslagskortfilm er film, der ikke kan stå alene, men som kan åbne op for et centralt eksistentielt eller evangelisk spørgsmål. Det kan være kortfilm, der står i kontrast til kirkens budskab, men åbner for samtalen
  • Endelig har vi lagt lidt sjove/humoristiske kortfilm ind.