Undervisning med teenliv som omdrejningspunkt

Det er nyttigt og nødvendigt at lave en årsplan, som tager udgangspunkt i konfirmandernes tanker, interesser og bekymringer. Derfor har vi forsøgt at vende temaerne om og lave et udkast til en årsplan, hvor det egentlige afsæt er den erfaring, de unge bærer på. Udfordringen er så efterfølgende at tale det ind i centrale bibeltekster eller dogmatiske tilgange. 

Årsplanens aktiviteter taler til hoved, hænder og krop – dvs. den rummer snakke-aktiviteter, kreative aktiviteter og aktiviteter for hele kroppen, som konfirmanderne er fælles om at lave. Konfirmanderne skal igennem aktiviteter reflektere over tro og liv og gøre den kristne grundfortælling til deres egen fortælling. Denne plan handler ikke kun om at lære, men i lige så høj grad om at være – at være sammen i aktiviteter og samtaler og herigennem erfare.

Start hos dem - før dem ind i kristendommen

Et grundigt eksistentielt afsæt kan faktisk bane en helt naturlig vej til en af de mange centrale evangeliske tekster, en salme eller et dogmatisk statement. Vi skal blot turde slippe og gå ind på de unges banehalvdel. Turde stille spørgsmål, vise en kortfilm, igangsætte en aktivitet, der giver et solidt grundlag for en samtale. Turde lade deres dagligdag og ekstremt vigtige spørgsmål om liv og eksistens fylde. Turde skabe afstand til voksenverdenen og erkende, at da vi selv var 14-15 år, var dagsordenen en anden. Vi var på vej, men vores spørgsmål var ikke mindre relevante.

Udgangspunkt for temaer

For at kunne starte med deres liv har vi taget de temaer op som CUR fremlægger i deres rapport fra 2015: "Millennium-konfirmander", der handler om konfirmand- og teenliv. Ud fra hvert tema er der valgt en indgangsvinkel og nogle aktiviteter der passer til temaet.