Fra 1. januar 2014 blev Folkekirkens Konfirmandcenter en integreret del af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV). Leder af Folkekirkens Konfirmandcenter er fortsat Finn Andsbjerg Larsen. Det er stadig centrets opgave at formidle og udvikle idéer til konfirmationsforberedelse og minikonfirmandundervisning samt afholde kurser og bistå præster og kirke- og kulturmedarbejdere med sparring og vejledning. 

Folkekirkens Konfirmandcenter blev i 2010 etableret på initiativ fra KFUM og KFUK og FDF og drevet med indsamlede midler fra Y's Men og siden med fondsmidler fra LEGO, Augustinusfonden og Jyllands-Postens fond. Uden idé og penge var centeret ikke blevet skabt, og centeret er yderst taknemlig for denne opbakning.