Beskrivelse af LutherTavlen

Vi har lavet en beskrivelse af LutherTavlen, en forklaring til de enkelte delbilleder og nogle pædagogiske overvejelser.
Det hele kan hentes - klik her

Oversigt over aktiviteter/forløb til LutherTavlen

Få en oversigt over aktiviteter til LutherTavlen - klik her

Luthers historie - tæt på LutherTavlen

Vi har lavet en Yotube-video, der gennemgår LutherTavlen. Der er ikke lyd på, da vi forestiller os, at du selv fortæller. Den kan vises eller hentes ned på jeres PC ved hjælp af Keepvid - klik her. Efterfølgende kan den vises i kirken eller konfirmandlokalet, hvis I ikke er online. Hvert billede står i fire sek., men I kan med pauseknappen selv bestemme hastigheden.

Linket til Youtube-videoen hedder: https://www.youtube.com/watch?v=Z78lSc5-1k8

Hellas katekismus

Vi har bedt skuespiller, instruktør og forfatter Hella Joof om at skrive hendes katekismus baseret på de ti bud, trosbekendelsen, fadervor og de to sakramenter, altså en pendant til det Luther skrev i 1529.
Det ville være det nemmeste i verden at affærdige det og dømme det ude af teologiske og dogmatiske grunde. Men samtidig er denne Katekismus måske tættere på mainstream kristendom, som den leves og forstås i et sekulariseret Danmark end den, ”præsten prædiker i kirken om søndagen”. Det må vi forholde os til!

Vurder selv - klik her eller på Hellas katekismus

Print venlig udgave - klik her

NB: Hellas katekismus kan købes ved forlaget Eksistensen - klik her

Aktivitet baseret på Hella versus Luther - klik her

Ti noveller om alt fra synd til nåde

Salmedigter og forfatter Iben Krogsdal har skrevet novellesamlingen Ti noveller om alt fra synd til nåde som en del af Folkekirkens Konfirmandcenters reformationsprojekt. Novellesamlingen bevæger sig ud og ind i et mytisk-realistisk univers og kredser om eksistentielle problemstillinger og tematikker. Samtidig er centrale elementer af luthersk teologi en implicit og uudtalt del af fortællingerne. Derfor er de velegnede som afsæt for samtaler, hvor teologiske emner bringes op uden nødvendigvis at bruge de svære, dogmatiske ord.

Hent novellerne samlet eller enkeltvis - klik her