vises aligevel ikke?

At gøre visuelt, hvad Gud har skabt, og hvad mennesker har skabt

Mål
  • Del en stak reklamer og blade ud sammen med sakse og lim
  • Giv dem to stykker karton. På den ene skriver de øverst "Gud har skabt..." På den anden skriver de "Mennesker har skabt..."
  • Bed dem nu om at klippe billeder ud, der passer hhv. til den ene og den anden planche
  • Tal bagefter om, hvad forskellen er på det, Gud har skabt og det, mennesker skaber
Forløb
billede

Kreativt.

Arbejdsmetode

1 Mos 1

Tekster
  • Saml reklamer og blade
  • Køb karton
  • Hav sakse og lim parat
Forberedelse
Materialer
Varighed

Denne aktivitet er velegnet til konfirmander med særlige behov, fordi den bringer deres visuelle styrke i spil.

Diverse