Disse ungdomsgudstjenesterne er tænkt som et alternativ til højmessen, som de 13-15-årige bedre kan relatere sig til og føle sig hjemme i. De udbydes tit i et samarbejde imellem flere sogne, så konfirmanderne også får en oplevelse af et gudstjenestefællesskab med jævnaldrende.

Gudstjenesterne tilrettelægges og ledes primært af en eller flere præster, kirkens personale og frivillige. Gudstjenestens gennemførelse afhænger ikke af, at konfirmanderne har lavet et forberedende arbejde.

Målgruppen tilgodeses gennem fysisk aktivitet, fx ved at besøge stationer i kirkerummet, og en mere uformel tilgang end højmessen. Desuden lægges der vægt på brugen af nutidig musik, billeder og sprog, gerne med inddragelse af AV-udstyr, mobiltelefoner mm.

Har du erfaringer, du vil dele, så send dem til os, - gerne med billeder, tekster, film, lydfiler etc.

Ideer og forløb omkring ungdomsgudstjenester - klik her