Tema:

Guds kærlighed som verdens største forvandlingsmaskine – der bliver nok til alle! (bibelfortælling: bespisningsunderet)

 • Klokkeringning
 • organisten siger god morgen, mulighed for at øve en salme, og der bliver ro og ”nærvær” inden konfirmanderne kommer ind
 • vi lytter til bedeslagene i stilhed
 • præludium og procession
 • Velkomst - Nådeshilsen
 • Velkomst
 • en konfirmand tænder lysene på alteret
 • praktisk info – bla. om at tage billeder…!
 • indgangsbøn: ved en konfirmand eller en søskende til en konfirmand

- 1. salme med tegn til tale: Nu titte vers 1,2,3,5

 • Kuffert (indeholder en lille bitte ting – et frø)
 • ”skuespil” med Hanne-dukken: Der står en maskine på alteret. Hvad er det for noget?? Hanne synes, det er noget uorden, at der står sådan noget skrammel i kirken, når der skal være konfirmation! Niels er nysgerrig og vil undersøge, hvad den kan. Vi forvandler: Et frø til en blomst. En lille bolle til et stort brød. Et lille vagtelæg til et stort gåseæg. Alt går godt indtil Niels finder 100 kr. i sin lomme og vil forvandle dem til en million – som skal være helt hans eget. Maskinen spytter en seddel ud – der står ”TAK”. Hanne siger, at nu synes hun, at Niels skal fortælle en historie fra bibel, måske en om at dele! Og at han skal tage at høre godt efter selv!

- 2. salme: Hey præst

 • ”prædiken” – genfortælling af hist. om bespisningsunderet. Pointe: Når vi deler det vigtigste i livet: Troen, håbet og kærlighed, så bliver der mere og mere og mere! Guds kærlighed er verdens største forvandlingsmaskine!
 • ender med at konfirmanderne får små frøposer, hvor der er sat en label på: ”Kærlighedsfrø fra Gellerup kirke”

- 3. salme: ”Når et lille-lille-lille-bitte frø”

 • Kirkebøn v/ kirke-kulturmedarbejde og præst

- 4. Salme: Vi kommer til din kirke, Gud vers 1,3,5,6

 • konfirmation:
 • kort tale til konfirmanderne: kirke-kulturmedarbejder
 • forbøn: ”Gud, du er uendelig, du er nær, du er lys, jeg er din”
 • trosbekendelsen siges sammen
 • præsten nævner konfirmandens navn (familien rejser sig)
 • konfirmanden knæler, konfirmationsvelsignelse
 • Når alle er konfirmeret: I kreds rundt om alteret:
 • Fadervor

- 5. salme: Du som har dig selv mig givet (2 gange)

 • Præst: ”Fred være med jer”
 • lystænding: konfirmanderne går ned til døbefonten og lave en ny kreds. Motet mens konfirmanderne tænder et lys hver
 • Velsignelsen (korsvar: 3 x Amen!)

- 6. salme: Jeg holder din hånd i min hånd

- 7. salme: Lille Guds barn vers 1,2,7,8

 • udgangsbøn: Kirke-kulturmedarbejder
 • Meddelelser: Kirke-kulturmedarbejder
 • husk at få gaveposer/ telegrammer med hjem
 • fotografering foregår umiddelbart efter gudstjenesten under postludiet, og gæsterne bedes om at blive siddende
 • postludium