Forkert svar! Svarene er ikke korrekte.
Korrekt svar!

Info om salmemelodier

Salmemelodier er tiltænkt til støtte ved salmesangen i konfirmandlokalet, hvor der ikke lige er en, der kan spille.

Salmemelodier er en videreførelse af:

  • Salmemelodier 1-3 som provst Hanne-Birgitte Kristiansen udgav,
    pianist Charlotte Schiøtz Johansen
  • Salmemelodier 4-5 er lavet i samarbejde mellem Thomas Felter og Thomas Brostrøm Overgård, pianist Peter Borél
  • De nyeste salmemelodier som findes i "100 salmer" er indspillet af organist Martin Hornstrup

Konfirmandcenteret afregner for brug med KODA hvert kvartal på grundlag af opgørelse.

Såfremt I synes, der mangler en salme, så skriv til post@konfirmandcenter.dk.